top of page

Verklaring ter ondersteuning van Europese Richtlijn 2010/63/EU

Publiceerde de European Animal Research Association (EARA) een Verklaring ter ondersteuning van Richtlijn 2010/63/EU namens vooraanstaande onderzoeksorganisaties, wetenschappelijke genootschappen, vertegenwoordigers uit de industrie, universiteiten en patiëntgroepen in Europa.


De Verklaring is door 255 organisaties ondertekend. De Verklaring is vertaald naar het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans.


Verklaring ter ondersteuning van de Europese Richtlijn 2010/63/EU (“Richtlijn”) betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt


Het gebruik van dieren in wetenschappelijk onderzoek heeft baanbrekende ontwikkelingen in de geneeskunde mogelijk gemaakt die de menselijke en dierlijke gezondheid hebben getransformeerd. Wij steunen onderzoek met behulp van dieren wanneer er geen alternatieve methoden beschikbaar zijn, er overtuigende potentiële belangen voor de gezondheid tegenover staan en er aan aanvaardbare ethische en welzijnsnormen kan worden voldaan.


De Europese Richtlijn 2010/63/EU heeft de normen van dierenwelzijn verbeterd en de begrippen verfijning, vervanging en vermindering (de 3V’s) in de gehele EU geïntroduceerd, en zorgt er tevens voor dat Europa een wereldleider in de biomedische wetenschap blijft. Onder deze Richtlijn mogen dieren voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt als er overtuigende potentiële medische, diergeneeskundige en wetenschappelijke voordelen tegenover staan en er geen haalbare alternatieve methode is.


Om te bevorderen dat onderzoek met behulp van dieren op ethische en wetenschappelijk zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd en volgens de Richtlijn toegestaan is, moet dit onderzoek voldoen aan strenge welzijnsnormen en het 3V-principe in acht nemen.


De 3V’s zijn:

  • Vervanging – methodes waarbij het gebruik van dieren wordt vermeden of vervangen;

  • Vermindering – methodes die ervoor zorgen dat er minder dieren per experiment worden gebruikt;

  • Verfijning – methodes die dierenleed tot een minimum beperken en het welzijn van dieren verbeteren.

Methodes die gebruikt kunnen worden als alternatief voor het gebruik van dieren bij onderzoek, zoals het gebruik van menselijke celstructuren en computermodellen, worden steeds verder ontwikkeld en wetenschappers moeten zich daarvoor blijven inspannen. Alternatieve methodes zijn echter op dit moment niet in staat om het gebruik van dieren volledig te vervangen. Voor veel ziektes, zoals complexe aandoeningen als kanker, hartaandoeningen en diabetes, die meerdere organen aantasten, moeten we begrijpen hoe het hele organisme reageert, wat betekent dat onderzoek met behulp van volledige dieren nog steeds essentieel is.


Onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van dieren heeft grote sprongen voorwaarts in inzichten in biologie mogelijk gemaakt en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van nagenoeg elk type behandeling die vandaag de dag wordt gebruikt in de medische sector en diergeneeskunde. Onderzoek op dieren blijft nodig om inzicht te krijgen in gezondheid en ziekte bij mens en dier, en om behandelingen te ontwikkelen en te verbeteren die patiënten overal ter wereld ten goede komen.


November 2015

Comments


bottom of page