top of page

Deze punten zijn opgesteld om een toegankelijke bron te bieden voor iedereen die het gebruik van dieren voor onderzoek wil discussiëren. Graag horen we suggesties om deze toe te voegen aan onze lijst.

Algemene punten

 • Dierproeven hebben een onontbeerlijke rol gespeeld in bijna alle medische doorbraken over het laatste decennium.

 • Bijna elke Nobelprijswinnaar in fysiologie of geneeskunde sinds 1901 heeft op data uit dieren vertrouwd voor hun onderzoek.

 • We delen 95% van de genen van een muis; dit maakt muizen een effectief model voor een menselijk lichaam.

 • Dieren en mensen zijn vergelijkbaar; we hebben dezelfde orgaan systemen die dezelfde opdrachten in min of meer dezelfde manier uitvoeren.

 • Dieren leiden vaak onder vergelijkbare ziektes als mensen zoals kanker, TB, griep en astma.

 • Al het onderzoek voor de diergeneeskunde is op dierproeven gebaseerd

 • Ook al spelen methoden zonder dieren een belangrijke rol in biomedisch onderzoek, ze kunnen dieren nog niet helemaal vervangen.

 • In vitro methoden zoals celkweek en computer modellen spelen een grote rol in het completeren van data uit diermodellen.

 • Talrijke veterinaire geneesmiddelen zijn dezelfde als die, die voor mensen gebruikt worden: bijvoorbeeld antibiotica, pijnstillers en kalmeringsmiddelen.

 • Modern anesthetica, het tetanus vaccin, penicilline en insuline zijn allemaal gebaseerd op dierproeven tijdens hun ontwikkeling.

 • Moderne operatie technieken zoals heup vervanging, nier- en harttransplantaties en bloed transfusies zijn allemaal geperfectioneerd in dieren.

 • Beeld gevende technieken zoals CT en MRI zijn door gebruik van niet-humane dieren ontwikkeld

 

Medische voorbeelden

 • Met dank aan dierproeven, voornamelijk aan muizen, stijgen de overlevingskansen bij kanker nog steeds

 • Herceptin – een gehumaniseerd muis eiwit – hielp het overlevingspercentage van borstkanker patiënten te vergroten.

 • Onderzoek aan dieren heeft voor ontwikkeling van Hoog Actieve Anti – Retrovirale therapieën (HAART) gezorgd, AIDS is niet meer het doodvonnis dat het 30jaar geleden was.

 • Ook al heeft Fleming penicilline zonder gebruikmaken van dieren ontdekt, hij deelt zijn Nobelprijs met Florey en Chain, die medemogelijk door muisproeven ontdekten hoe penicilline gebruikt kan worden om infecties in een lichaam te bestrijden.

 • Dierproeven zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van astma inhalatoren. Zo’n 30 miljoen mensen in Europa zijn beïnvloed door deze toestand (1) en circa 15,000 mensen overlijden elk jaar aan een astma aanval op dit continent (2).

 • Dierproeven hebben bijgedragen om moderne vaccins te ontwikkelen onder andere tegen Polio, TB, hersenvliesontsteking, humaan papillomavirus (HPV) dat in verbinding gebracht kan worden met baarmoederhalskanker en meest recent een Ebola vaccin dat ontwikkelt is uit een gemodificeerd verkoudheid virus van een chimpansee en een EBola eiwit.

 • De ontwikkeling van Tamoxifen in dieren heeft een daling van 30% in de sterftecijfers van borstkanker in de jaren 90 teweeg gebracht.

 • Patiënten met diabetes type I, een aandoening die geschat wordt om jaarlijks wereldwijd met 3% toe te nemen, is afhankelijk van insuline – insuline werd ontwikkeld in experimenten op konijnen en honden (3)

 • Pokken zijn uitgeroeid op aarde dankzij dierproeven.

 

Statistieken

 •  Honden, katten en primaten maken samen minder dan 0,2% van de proefdieren uit.

 • Muizen, ratten, vissen en vogels maken meer dan 90% van de dieren in het onderzoek uit.

 • Er zijn in Europa sinds 201111.5 miljoen dieren in dierexperimenten gebruikt (4) terwijl de voedselindustrie 44mio tonnen (44 biljoen kg) diervlees voor consumptie geproduceerd heeft (5).

 • Huiskatten doden elke week circa 5 miljoen dieren– meer dan het totale aantal dieren dat elk jaar in medisch onderzoek gebruikt wordt.

 • Er is een daling van het gebruikte aantal dieren geregistreerd tussen 2008 en 2011 (5): honden (16%), knaagdieren (7%), katten (9%), varkens (17%) en niet-humane primaten (36%).

 

Regulering

 • De normen voor het welzijn van laboratorium dieren in Europa staan beschreven in de richtlijn 2010/63

 • Alle onderzoekers, projecten en faciliteiten die dierproeven uitvoeren of ermee in verbinding gebracht kunnen worden moeten door een nationale regelgevende instantie geautoriseerd worden.

 • Ethische comités bestaan om ervoor te zorgen dat het nut van een onderzoek opweegt tegen het mogelijke leed dat de dieren ondergaan. Dierenwelzijn is onderbouwd door de 3R’s – een wettelijke eis om dieren door alternatieven te vervangen (replace), verfijnen van experimentele technieken (refine) en het aantal gebruikte dieren te reduceren.

 • Dierproeven kunnen in Europa alleen dan doorgaan als er geen passend diervrije alternatief bestaat.

 

Quotes

 • “Amerikanen leven langer en leven gezonder; we hebben veel van dit succes aan het biomedisch onderzoek te danken.” Dr. Robert Palazzo, Voorzitter van de Federatie van de Amerikaanse gemeenschap voor Experimentele Biologie (FASEB)

 • “Dierproeven en keuringen hebben een rol gespeeld in bijna alle medische doorbraken van de laatste eeuw. Dit heeft honderden miljoenen mensen wereldwijd het leven gered..” voormalig Britse minister voor binnenlandse zaken Joan Ryan.

 • “Zonder dierproeven stopt de geneeskunde. Denk aan orgaan transplantatie. Zonder de tests aan dieren zou dit niet mogelijk zijn geweest.” Giuseppe Remuzzi, President van de Internationale Gezelschap der Nefrologie.

 • De Nuffield Council voor Bio-ethiek merkt op: “de productie van nieuwe geneesmiddelen is een langdurig en complex proces…proeven aan dieren spelen een essentiële rol.”

 • De voormalige CEO van de medische onderzoeks raad in Groot-Brittannië, Prof. Colin Blakemore, vermeld dat “[primaten] alleen dan gebruikt worden als geen andere soort en geen alternatieve benadering de antwoorden op vragen kunnen geven op vragen over onder andere ziekte van Alzheimer, beroerte, ziekte van Parkinson, letsels aan de ruggengraat, hormoonstoringen en vaccins voor HIV.”

 • Albert Sabin, die het Polio vaccin ontwikkelt heeft zei: “Zonder dierproeven zou Polio nog steeds duizenden levens per jaar kosten.”

 • “Niet-humane primaten spelen een kleine maar essentiële rol in het fundamentele en toegepaste onderzoek. De meerderheid van niet-humane primaten worden voor de ontwikkeling en testen van nieuwe geneesmiddelen en vaccins gebruikt. De actuele uitbraak van Ebola toont het levensreddende belang van zulk onderzoek en testen aan.” – Prof. Stefan Treue van het Duitse Primaten Centrum in Göttingen, Duitsland

 

Reakties

 • Tests die ten behoeve van cosmetische producten dienen zijn sinds 2004 in Europa verboden.

 • De Europese Unie (EU) heeft sinds Maart 2013 de verkoop van cosmetica en cosmetische bestanddelen verboden, die op dieren getest zijn.

 • Onderzoek aan mensapen (orang-oetans, bonobo’s, gorilla’s en chimpansees) is in Nederland, Nieuw Zeeland, Groot-Brittannië, Sweden, Duitsland en Oostenrijk verboden

Veertig redenen waarom we dieren nodig hebben in de wetenschap
bottom of page